Les inscripcions a Workout Camp està obert a jugadors i jugadores nascuts entre el 2012 fins al 2002, ambdós inclosos:

 • Escola Bàsquet (2010, 2011 i 2012)
 • Pre Mini (2008 i 2009)
 • Mini (2006 i 2007)
 • Pre Infantil (2005)
 • Infantil (2004 i 2005)
 • Cadet (2002 i 2003)

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que s’hagi fet el pagament o en el cas que s’hagi fet per transferència, s’haurà d’enviar el comprovant de la mateixa al mail:
clubbasketmartorell@gmail.com (inscripcions)
workoutcamp@glothink.com (casal)


Divendres 15 de juny
serà la data màxima per fer la inscripció i el pagament.


Anul·lació d’inscripció

 • Es podrà anul·lar la inscripció fins 10 dies abans del dia de l’inici, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total
 • Durant els 10 dies previs al casal: Es retornarà el 50% de l’import abonat
 • Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixes per raons mèdiques. En aquests casos la sol·licitud de retorn ha d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i queda a criteri de l’organització la quantitat a retornar
 • Si el participant no es presenta al casal i no avisa a l’organització no se li podrà retornar cap quantitat
 • Cal respectar els dies d’inici i final de Workout Camp. Si, per la raó que sigui, hi ha alguna variant s’haurà de comunicar per escrit a clubbasketmartorell@gmail.com
 • Totes les devolucions seran a partir del 1 d’octubre

 

Autoritzacions

Descarregar Autoritzacions Workout Camp

Per poder participar a Workout Camp, ens cal que ompliu els documents i ens el envieu per correu electrònic clubbasketmartorell@gmail.com.

Recordeu d’adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona que autoritza i del Llibre de família o DNI del menor (full de dades paterns i del fill, que permeti comprovar la signatura)


Autorització paterna per a participació

Autorització per a la publicació d’imatges
d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge; sol·licitem el seu consentiment exprés per a Glo Think & Friends S.L. pugui utilitzar les imatges on aparegui la seva persona i/o d’altres persones que tuteli en el mar d’esdeveniments esportius i socials de l’entitat en la pàgina web o altres publicacions. Al llarg del casal enregistrarem tots els entrenaments, per poder fer les sessions Global Workout. Tot el material de video e imatges, ens servirà per realitzar el material que us farem arribar a final d’any

Fitxa mèdica
per un bon funcionament i evitar situacions no dessitjades, agraïriem que ens omplissiu la fitxa mèdica del jugador, així estarem informats de cualsevol situació que haguem de tenir present. En el cas que hagueu sol.licitat que el/la jugador/a és quedi al dinar, a la fitxa mèdica teniu un apartat on ens podeu indicar les intoleràncies alimentàries

Autorització trasllats per a menors, en viatges amb persona diferent dels seus pares
per poder realitzar el desplaçament en autocar i el trasllats interns


Formulari Inscripció

 

Dades Esportives

 

Altres